Diskusia SZB

Na stránke DISKUSIA SZB Vám bude umožnené lepšie sa dostávať k jednotlivým informáciám a taktiež Vám bude umožnené podávať svoje návrhy a pripomienky.

Vaše písomné podnety posielajte prosím na mailovú adresu diskusia@biathlon.sk.

Vaše pripomienky k problematike mládežníckeho biatlonu, ale aj iné pripomienky, očakávame v písomnej.

Správa zo stretnutia trénerov ZM v Osrblí, 20.10.2018. (298 kB)