Evidencia porušení pravidiel biatlonu SZB

Smernica evidencie napomenutí SZB č. 1/2014

Cieľom smernice je, na základe sprehľadnenia a dokumentácie porušení pravidiel účastníkov pretekov Slovenských pohárov a Majstrovských súťaží organizovaných pod hlavičkou SZB, vytvorenie nástroja pre Technických delegátov (ďalej TD), Súťažnú porotu a ŠTK lepšie reagovať na opakujúce sa prehrešky voči Pravidlám biatlonu SZB.

Evidencia porušení Pravidiel biatlonu SZB

Na základe Pravidiel biatlonu, platných od 1. novembra 2003 a ich II. vydania z roku 2009, článok 11.3.6 PORUŠENIE PRAVIDIEL, ŠTK schvaľuje Smernicu evidencie napomenutí účastníkov pretekov SZB v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZB (ďalej Evidencia).