Trénersko - metodická komisia

Testy VPV ZM - 20.10.2018 (250 kB)
Zápis zo zasadnutia č. 1 - 21.06.2018 (203 kB)
Nominačné kritériá 2017/2018 (366 kB)
Testy VPV ZM - 8.10.2017 (166 kB)
Testy VPV CTM 30.09.-01-10-2017 (867 kB)
Zápis zo zasadnutia č. 2 - 21.04.2017 182 kB)
Zápis zo zasadnutia č. 1 - 15.02.2017 (279 kB)
Nominačné kritéria reprezentačných družstiev 2016-2017 (187 kB)
Testy VPV CTM - 9.10.2016, 5.11.2016 (177 kB)
Testy VPV ZM - 1.10.2016 (166 kB)
Aktualizované nominačné kritéria na MEJ 2016 (107 kB)
Nominačné kritéria reprezentačných družstiev 2015-2016 (227 kB)
Testy VPV ZM - 31.10.2015 (21 kB)
Testy VPV CTM - 31.10.2015 (17 kB)
Nominačné kritéria 2014-2015 RD EYOF (57 kB)
Nominačné kritéria 2014-2015 RD muži (57 kB)
Nominačné kritéria 2014-2015 RD ženy (62 kB)
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2014 (421 kB)
Diskusia k CTM - 29.07.2014 (92 kB)
Kalendár RTC na sezónu 2014/15 (20 kB)
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2013 (19 kB)
Návrh nominačných kritérií na medzinárodné podujatia - 2012-2013 (145 kB)
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2012 (45 kB)
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2011 (49 kB)
Zoznam pretekárov s povoleným striedavým štartom - 2010/11 (72 kB)
Špeciálne testy juniorov (73 kB)
Nominačné kritériá na MS v LB Duszniky 2010 (49 kB)
Správa TMK na Valné zhromaždenie SZB - 2010 (266 kB)
Nominačné kritériá letného biatlonu 2010 (142 kB)
Zoznam pretekárov s povoleným striedavým štartom - leto 2009 (65 kB)