Športinform

Sportinform - č. 05 - 10.10.2014 ( 340 kB)
Sportinform - č. 04 - 17.08.2014 ( 297 kB)
Sportinform - č. 03 - 28.07.2014 ( 334 kB)
Sportinform - č. 02 - 15.06.2014 ( 662 kB)
Sportinform - č. 01 - 26.04.2014 ( 817 kB)
Sportinform - č. 06 - 16.12.2013 ( 677 kB)
Sportinform - č. 05 - 25.10.2013 ( 617 kB)
Sportinform - č. 04 - 07.07.2013 (1 062 kB)
Sportinform - č. 03 - 25.04.2013 (2 262 kB)
Sportinform - č. 02 - 05.03.2013 (1 210 kB)
Sportinform - č. 01 - 07.02.2013 (1 220 kB)
Sportinform - č. 06 - 14.12.2012 (1 060 kB)
Sportinform - č. 05 - 02.11.2012 (1 210 kB)
Sportinform - č. 04 - 12.10.2012 (1 210 kB)
Sportinform - č. 03 - 24.08.2012 (1 210 kB)
Sportinform - č. 02 - 12.04.2012 (1 210 kB)
Sportinform - č. 01 - 15.02.2012 (1 220 kB)
Sportinform - č. 10 - EXTRA (3 050 kB)
Sportinform - č. 09 - 21.12.2011 (1 048 kB)
Sportinform - č. 08 - 21.11.2011 (1 184 kB)
Sportinform - č. 07 - 25.10.2011 (2 588 kB)
Sportinform - č. 06 - 20.08.2011 (1 214 kB)
Sportinform - č. 05 - 20.06.2011 (1 396 kB)
Sportinform - č. 04 - 11.05.2011 (1 310 kB)
Sportinform - č. 03 - 28.03.2011 (1 230 kB)
Sportinform - č. 02 - 21.02.2011 (1 139 kB)
Sportinform - č. 01 - 27.01.2011 (3 202 kB)
Sportinform - č. 09/17.17.2010 (1 608 kB)
Sportinform - č. 08/16.11.2010 (1 771 kB)
Sportinform - č. 07/12.10.2010 (1 278 kB)
Sportinform - č. 06/31.08.2010   (936 kB)
Sportinform - č. 05/09.07.2010 (1 094 kB)
Sportinform - č. 04/30.05.2010 (2 180 kB)
Sportinform - č.03/06.04.2010 (1 255 kB)
Sportinform - č.02/25.02.2010 (2 466 kB)
Sportinform - č.01/25.01.2010 (2 466 kB)
Sportinform - č.10/09.12.2009 (2 782 kB)
Sportinform - č.09/28.10.2009 (3 373 kB)
Sportinform - č.08/28.09.2009 ( 2 397 kB)
Sportinform - č.07/24.08.2009 (2 691 kB)
Sportinform - č.06/17.06.2009 (  943 kB)
Sportinform - č.05/21.05.2009 (1 287 kB)
Sportinform - č.04/17.04.2009 (2 498 kB)
Sportinform - č.03/12.03.2009 (1 483 kB)
Sportinform - č.02/19.02.2009 (  624 kB)
Sportinform - č.01/23.01.2009 (2 487 kB)

 

ČASOPIS PRE TELOVÝCHOVNÉ JEDNOTY, KLUBY A SPOLKY
Finančne podporovaný MŠ SR

  • určený najmä funkcionárom telovýchovných jednôt, športových klubov a zväzov a iných športových spolkov
  • prináša informácie a metodické materiály o riadení športových spolkov (legislatíva, ekonomika a pod.), o vzťahoch štátu k športovému hnutiu, ale aj rady športových lekárov a iných odborníkov, predstavuje nové športové odvetvia
  • vydáva od roku 1991 Asociácia telovýchovných jednôt a klubov (ATJK) Slovenskej republiky s finančnou podporou Ministerstva školstva SR