Aktuality - NÁRODNÉ BIATLONOVÉ CENTRUM

12. júna 2017

Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj „SZB“) je vlastníkom Národného biatlonového centra v Osrblí (ďalej aj „NBC). Súčasťou areálu NBC je športová biatlonová strelnica s trvalou prevádzkou a lyžiarske bežecké trate. Lyžiarske bežecké trate s asfaltovým povrchom sa v letnom období používajú na tréning na kolieskových lyžiach a korčuliach. V areáli NBC Osrblie sa pravidelne konajú tréningy a preteky biatlonistov (členov SZB) prípadne iných osôb, ktoré získali súhlas na využitie areálu NBC Osrblie.
Voľný pohyb cudzích osôb (nečlenov SZB) je v areáli NBC Osrblie ZAKÁZANÝ, nakoľko nedisciplinovaným správaním môže dôjsť najmä k zrážke športovcov s cudzími osobami na trati či biatlonovej strelnici a následným fyzickým zraneniam.
Slovenský zväz biatlonu umožňuje vstup cudzím osobám do areálu NBC len po podpise  VYHLÁSENIA a následným nahlásením vstupu do areálu riaditeľovi NBC Osrblie na telefónnom číslo +421 (918) 900774.

Týmto vyhlásením vstupujúci berie na vedomie prevádzkový poriadok areálu NBC a súhlasí, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo. Vstupujúci zároveň vyhlasuje, že plne zodpovedá za škody a ujmy ním spôsobené. Vstupujúci sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo vstupom do NBC ku škode na zdraví, majetku, prírode a správať sa ohľaduplne k osobám, ktoré sa v areáli NBC nachádzajú.

Tréning na strelnici:

    doobeda   poobede
  Pondelok 09:30 - 12:00   14:00 - 16:00
  Utorok 09:30 - 12:00   14:00 - 16:00
  Streda 09:30 - 12:00   14:00 - 16:00
  Štvrtok 09:30 - 12:00   14:00 - 16:00
  Piatok 09:30 - 12:00   14:00 - 16:00
  Sobota 09:30 - 12:00   14:00 - 16:00
  Nedeľa 09:30 - 12:00   14:00 - 16:00

Režim strelnice:

K dispozícii na tréning bude len odkrytá časť strelnice.
Z prevádzkových dôvodov sa budú v týždňových intervaloch striedať jednotlivé strelecké stavy na strelnici.

Tréneri sú povinní vybrať podložky na streľbu, použiť pripravené papierové terče v rámikoch na nástrel.

Po skončení tréningu je tréner povinný upraviť strelnicu do pôvodného stavu a upratať nábojnice z palebnej čiary.

Prísny zákaz vjazdu motorových vozidiel na strelnicu a do priestoru tribúny!!!

Informácie:

Využívanie strelnice je potrebné nahlásiť minimálne 1 deň pred plánovaným tréningom na telefónne číslo +421 (918) 900774.

Pri sústredeniach je možná dohoda aj mimo uvedených časov.
Nenahlásené tréningy na strelnici sú zakázané.

11. decembra 2016

V súčasnosti je upravený bežecký okruh v dĺžke 650 m na štadióne aj so strelnicou.

Práce na zasnežovaní budú pokračovať, hneď ako nám to počasie dovolí.

Lyžovanie v biatlonovom areáli je otvorené aj pre verejnosť každý deň mimo pretekov.

Pre podrobné informácie je potrebné kontaktovať B. Leitnera na telefónne číslo 0918 900 774.

 
 

12. novembra 2016

V biatlonovom areáli sa začalo zasnežovať.

 
 
 

foto: Tomáš Fusko

 

Ubytovňa Osrblie:

Cenník služieb:

Reprezentačné družstvá - 0 €/osoba/noc
Členovia SZB - 5,00 €/osoba/noc

Cena ubytovania zahŕňa Daň z ubytovania v zmysle zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle VZN č.3/2009 obce Osrblie, sadzba dane je 0,33 € / osoba / noc.

Ubytovací poriadok ubytovne NBC Osrblie : Stiahnuť

Telefónne číslo na rezerváciu:  0911 323 487.

4. januára 2016

Úprava štadióna a strelnice je dokončená. Okruh na štadióne so strelnicou je k dispozícii na tréning pre naše kluby biatlonu.

Z dôvodu, že priestor na štadióne sa stále upravuje ratrakom, štadión ostáva pre verejnosť zatvorený.

Je prísne zakázané vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti v priestore, kde pracuje ratrak!!!

 

foto: Tomáš Fusko

Tréning na strelnici:

3. januára 2016

Dnes finišuje úprava štadióna a strelnice. Predpokladáme, že od pondelka 4.1.2015 bude okruh na štadióne so strelnicou k dispozícii na tréning pre naše kluby biatlonu.

Z dôvodu, že priestor trestného kola na štadióne so bude upravovať ratrakom aj v pondelok (4.1.2015), štadión ostáva pre verejnosť zatvorený.

2. januára 2016

V biatlonovom areáli pokračuje zasnežovanie s úpravou štadióna.

 
 

foto: Tomáš Fusko

1. januára 2016

V biatlonovom areáli pokračuje zasnežovanie.

 
 

foto: Milan Bagačka

30. decembra 2015

V biatlonovom areáli sa dnes začalo zasnežovať.

 
 

foto: Tomáš Fusko

 

Zobraziť Osrblie na väčšej mape.

Areál biatlonu Osrblie 1996

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.