Organizátor

Podujatie organizuje: Slovenský zväz biatlonu
na základe poverenia IBU: Medzinárodnej federácie biatlonu
pod záštitou vlády SR:  
v spolupráci s: Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Slovenským olympijským výborom
Mestom: Brezno
Realizované s finančnou podporou mesta: Banská Bystrica
Obcami: Osrblie a Valaská