Stanovisko Slovenského zväzu biatlonu k aktuálnej situácii

23. novembra 2018 (SZB) - Slovenský zväz biatlonu dnešným dňom pripravil vlastný podnet na kontrolóra, aby preskúmal postup a konanie Slovenského zväzu biatlonu, nakoľko máme za to, že  naše konanie je v súlade so zákonom.

 

Slovenský zväz biatlonu si dal vypracovať nezávislú právnu analýzu vo veci konania hlavného kontrolóra športu, keďže vzhľadom na okolnosti máme dôvodné podozrenie, či hlavný kontrolór športu konal v súlade so zákonom.

 

Slovenský zväz biatlonu si dovoľuje poukázať na to, že disciplinárne konanie, ktoré sa vedie voči Ivone Fialkovej a Paulíne Fialkovej, je disciplinárnym konaním, ktoré je konaním voči členkám združenia ako členkám a to pre porušenia ich členských povinností.

 

Slovenský zväz biatlonu poukazuje na skutočnosť, že podmienkou štartu na podujatiach je, aby mal reprezentant podpísanú zmluvu o reprezentácii so SZB.

 

Zároveň k stanovisku spoločnosti GARANT PARTNER legal s.r.o., zo dňa 21.11.2018, si dovoľujeme konštatovať, že uvedené informácie sú klamlivé a výrazne poškodzujú dobré meno Slovenského zväzu biatlonu. Preto Slovenský zväz biatlonu vyzýva spoločnosť GARANT PARTNER legal s.r.o.,  aby sa verejne ospravedlnila za vyhlásenia, ktoré uviedla.

 

Všetci členovia Slovenského zväzu biatlonu naďalej veria, že dôjde k podpisu zmluvy a Paulína a Ivona budú štartovať na pretekoch SP.

 

Prezídium SZB, 23. novembra 2018 Banská Bystrica

 

© 2018, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.